Ανακοινώσεις

ΚΑΜΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ - ΨΥΓΕΙΑ

Δοκός, Χαλκίδα
Τηλέφωνο 22210 92224
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
| 12-05-2015 : Τακτική Γ.Σ. |